678 389 9934
Oct13
சிவா சின்னப்பொடி எழுதிய நினைவழியா வடுக்கள் நூல் அறிமுக விழா
House of Religions - Dialogue of Cultures
சிவா சின்னப்பொடி எழுதிய நினைவழியா வடுக்கள் நூல் அறிமுக விழா வரும் 13-10-2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று மு.ப 03:00 மணிக்கு நடைபெறும்.