678 389 9934
Jun30
சுவிஸ் தமிழர் நட்புறவுச் சங்கம் நடாத்தும் பரிசளிப்பு விழா 2019
GZ Affoltern – Zürcher Gemeinschaftszentren
மழலைப்பிரிவுக்கு 11:30 மணிக்கும் பாலர்பிரிவுக்கு 12:00 மணிக்கும் ஆரம்பப்பிரிவுக்கு 12:30 மணிக்கும் தொடர்ந்து முதலாம் வகுப்பிலிருந்து பரிசில்கள் வழங்கப்படும்.