678 389 9934
May07
ஸ்ரீ சிவசுப்பிரமணிய சுவாமி தேவஸ்தானத்தின் மஹோற்சவ விஞ்ஞாபனம் 2019
ஸ்ரீ சிவசுப்பிரமணிய சுவாமி தேவஸ்தானம்
ஸ்ரீ சிவசுப்பிரமணியப்பெருமானுக்கு 07-05-2019 செவ்வாய்க்கிழமை மு.ப 10:30 மணியளவில் கொடியேற்றமாகி பின்னர் மஹோற்சவப் பெருவிழா நடைபெறவுள்ளது