678 389 9934
Jun11
அருள்ஞானமிகு ஞானலிங்கேச்சுரர் திருக்கோவிலில் ஆடவைத் திங்கள் ஆனி மாத பெருவிழாக்கள்
Arulgnanamigu Gnanalinigesurar Temple
திருக்கோவிலில் கழுவாய் வழிபாடு, மாணிக்கவாசகர் குருபூசை, மறைமதி, முழுமதி வழிபாடுகள் போன்றவை நடைபெறும்.